Kursowanie autobusów w dni robocze od 15.04.2020 do odwołania.

Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacj Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o.
ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin
NIP 775-000-01-14
Nazwa linii : Strzelce – Kutno p. Przyzórz
Linia komunikacyjna : „U”
601/0 600/0 Kurs 607/0 608/0
S S Oznaczenie kursu S S
zw zw Rodzaj kursu zw zw
Przystanek
08:05 06:20 STRZELCE PRZEDSZKOLE GMINNE 13:50 16:55
8:06 6:21 STRZELCE SZKOŁA 13:48 16:54
8:08 6:23 KOZIA GÓRA 13:46 16:52
8:10 6:25 KOZIA GÓRA I 13:44 16:50
< 6:27 GLINICE < 16:49
< 6:30 DŁUGOŁĘKA NR 21 < 16:47
8:13 6:33 DŁUGOŁĘKA NR 45 13:41 16:44
I I DŁUGOŁĘKA OSP 13:40 16:43
8:16 6:36 DĄBKOWICE OSP 13:37 16:40
8:17 6:37 PRZYZÓRZ 13:36 16:39
8:18 6:39 MARIANKA 13:34 16:36
8:20 6:41 MUCHNICE NOWE 13:32 16:33
8:22 6:44 REJMONTÓW 13:29 16:30
8:24 6:46 SÓJKI-PARCEL I 13:27 16:28
8:25 6:48 SÓJKI-PARCEL II 13:25 16:26
8:27 6:50 SÓJKI 13:23 16:24
   < 6:52 MUCHNÓW I    < 16:22
   < 6:53 MUCHNÓW II    < 16:21
   < 6:54 MUCHNÓW PETLA    < 16:20
8:30 7:01 ŻURAWIENIEC/ WIERZBIE 13:19 16:13
8:33 7:04 KUTNO KOŚCIUSZKI/GALERIA 13:16 16:11
8:35 7:06 KUTNO SZPITAL 13:15 16:10
8:36 7:07 KUTNO KOŚCIUSZKI/STADION 13:14 16:09
8:37 7:08 KUTNO BARLICKIEGO 13:12 16:07
8:39 7:09 KUTNO 29 Listopada/PZU 13:11 16:06
8:41 7:11 KUTNO 3 MAJA/DWORZEC PKP 13:10 16:05
S Oznaczenie kursu S
Przystanek
07:30 KUTNO 3 MAJA/DWORZEC PKP 14:30
I KUTNO  1- GO MAJA 14:28
7:32 KUTNO SKŁODOWSKIEJ/ZAMOYSKIEGO 14:26
7:34 GOŁĘBIEW NOWY 14:23
7:35 RACIBORÓW I 14:21
7:36 RACIBORÓW NŻ 14:20
7:38 RACIBORÓW II 14:18
7:44 KLONOWIEC STARY (OSP) 14:11
7:47 SIEMIANÓW PARK 14:08
7:48 SIEMIANÓW NR 15 14:07
7:49 NIEDZRZEW DRUGI III 14:04
7:51 NIEDRZEW PIERWSZY II 14:02
7:52 NIEDRZEW PIERWSZY SKLEP 14:01
7:54 NIEDRZEW DRUGI II 14:00
7:56 NIEDRZEW DRUGI 13:57
7:57 STRZELCE PKP 13:56
7:58 ZARANNA 13:55
8:01 KAROLEW 13:53
8:03 STRZELCE UG 13:51
08:05 STRZELCE SZKOŁA 13:50