Kontakt

"Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Gostyninie Spółka z o.o.
 
ul. 18-go Stycznia 36
09-500 Gostynin
 
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, KRS nr 0000294972
Kapitał zakładowy 1 610 000 PLN
NIP:775-000-01-14
 
Sekretariat:
tel. tel/fax: (24) 235 20 46
Dział Przewozów Osobowych
tel/fax: (24) 235 20 46