PKS Gostynin Sp. z o.o

Grupa PKS Grodzisk Maz.

Kontakt

„Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Gostyninie Spółka z o.o.
ul. 18-go Stycznia 36
09-500 Gostynin
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, KRS nr 0000294972
Kapitał zakładowy 1 610 000 PLN
NIP:775-000-01-14
Sekretariat:
tel.  516 – 178 – 560
Dział Przewozów Osobowych
tel/fax: 513 – 068 – 664

Theme by Anders Norén